URBAN TEXTILE

Urban TextileBaldwin Street, Toronto I Part of Tania Ursomarzo's textile installation along Baldwin Street.

No comments: